Ochrona przeciwpożarowa

Opinie, ekspertyzy oraz analizy stanu ochrony przeciwpożarowej są bardzo ważną i odpowiedzialną pracą, mającą na celu zapewnienie właściwego stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu. Nasza firma oferuje Państwu współpracę z doświadczonym praktykiem posiadającym wymagane uprawnienia tj. z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Każdą ocenę stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektu opracowujemy rzetelnie, mając na celu zachowanie właściwego poziomu zabezpieczeń przeciwpożarowych, a tym samym bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie.

Ekspertyza techniczna

jest ważnym dokumentem w sytuacji niemożności spełnienia wprost wymagań przepisów określonych dla danego budynku w zakresie m.in. warunków techniczno-budowlanych, zaopatrzenia w wodę do gaszenia pożaru lub drogi pożarowej. Taki dokument jest dostarczany wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na zastosowanie zamiennych rozwiązań do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Obowiązuje indywidualny cennik, uzależniony kwotowo od rozmiaru inwestycji oraz zaistniałych niezgodności.

Opinie przeciwpożarowe

Nasza firma oferuje klientom indywidualnym oraz większym firmom możliwość wystawienia opinii w temacie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Powyższa opinia jest także przydatna podczas prowadzenia w obiekcie jakichkolwiek prac o charakterze przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania itp. Nasz specjalista z wieloletnim doświadczeniem i kwalifikacjami sprawdza wpływ prac budowlano - remontowych na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz konsultuje z właścicielem możliwe rozwiązania na wypadek zaistnienia problematycznych zmian związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.
Zakres opinii może obejmować wskazane pomieszczenie lub też i cały obiekt.

Analiza przeciwpożarowa

Analizie poddajemy istniejące zabezpieczenia występujące w obiekcie w odniesieniu do wymagań przepisów, ich stan po zmianach w sposobie użytkowania oraz wykonanych pracach budowlano-remontowych.

Podczas takiej analizy, nasz pracownik sprawdza poniższe zagadnienia:

  • szkolenia pracowników-przekazanie wiedzy w temacie ochrony przeciwpożarowej obiektu/ów danego zakładu pracy, występujących zagrożeń, znajdujących się w obiekcie zabezpieczeń biernych i czynnych oraz zasad prowadzenia ewakuacji.
  • warunki związane z zapewnieniem prawidłowej ewakuacji
  • wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe- sprzęt gaśniczy
  • stan techniczny instalacji znajdujących się w sprawdzanym budynku
  • stan infrastruktury przynależnej do terenu obiektu

Koszt usługi związany jest z wielkością budynku oraz stopniem trudności projektu.