Opinie, ekspertyzy oraz orzeczenia techniczne

Nasza firma świadczy usługi związane z przygotowaniem opinii technicznej, często przydatnej w sytuacji gdy obawiamy się wielu uchybień ze strony wykonawcy oraz nie jesteśmy w stanie rozwiązać kwestii spornych ze zleceniobiorcą.

Opinia może być wykonana na każdym etapie prac budowlanych. Zakres naszych czynności podczas przygotowania opinii lub ekspertyzy obejmuje:

 • sprawdzenie zgodności oraz prawidłowości wykonywanych prac z normami budowlanymi,
 • analiza otrzymanych od wykonawcy dokumentów związanych z całym procesem budowy,
 • ocena stanu technicznego budynku lub pomieszczenia,
 • opinia wystawiana w przypadku wystąpienia katastrof budowlanych lub pomniejszych awarii.

Tworzymy także opinie techniczne w przypadku wystąpienia usterek oraz uszkodzeń w trakcie jak i też po wykonanych pracach budowlanych.

Wykonujemy opracowania związane ze stanem faktycznym danej inwestycji/obiektu budowlanego - część opisowa oraz obliczeniowo-konstrukcyjna.

Ekspertyza dotyczy weryfikacji wykonanych prac budowlanych, konstrukcyjnych jak i też wykończeniowych. Sprawdzamy stan techniczny stropów, ścian, konstrukcji budowlanej, dachu, elewacji oraz części przyległych do inwestycji.

Ekspertyza techniczna jest przydatna w poniższych sytuacjach:

 • modernizacji budynku
 • widocznych spękań na stropach lub ścianach obiektu
 • planach związanych z przebudową budynku
 • katastrof budowlanych lub przy mniejszych awariach, usterkach
 • sprawach sądowych

Zachęcamy do przeprowadzenia ekspertyzy technicznej także przy zakupie nowego domu. Pomaga to uchronić nabywcę przed zakupem posiadłości z wadami konstrukcyjnymi lub też licznymi usterkami, których wykrycie uchroni Nas przed przyszłymi wydatkami.

Orzeczenie techniczne, jak sama nazwa wskazuje, jest swego rodzaju opinią skupiającą się na:

 • sprawdzeniu stanu budynku
 • jakości wykonanych prac
 • trwałości elementów konstrukcyjnych

Specjalizujemy się w doradztwie technicznym o tematyce projektowej, budowlanej oraz konstrukcyjnej. W przypadku zdiagnozowania uchybień oraz nieprawidłowości doszukujemy się przyczyny ich powstania oraz sporządzamy opinię końcową.

Orzeczenia są przydatne w sytuacjach związanych z weryfikacją stanu technicznego jak i też w przypadku sporu właściciela z wykonawcą.