REMONT PARTERU DOMKU JEDNORODZINNEGO

Funkcja: Inspektor budowlany, inspektor nadzoru, wykonawca prac remontowych

arrow pointing down

Na życzenie inwestora została przeprowadzona adaptacja parteru budynku jednorodzinnego w Gdyni. Prace miały na celu zoptymalizowanie przestrzeni: wyburzenie fragmentów ściany nośnej z wykonaniem dwóch stalowych podciągów oraz słupów.
W trakcie prac konstrukcyjnych, nad bezpieczeństwem oraz realizacją projektu czuwał nasz inspektor budowlany.
Po zakończeniu robót związanych z adaptacją budynku, nasza firma podpisała dodatkowe zlecenie na wykonanie prac wykończeniowych, wcześniej zaadaptowanego pomieszczenia. Poniżej przykładowe fotografie, przedstawiające efekt końcowy powierzonego naszej firmie przedsięwzięcia.