Przeglądy okresowe budynków

Funkcja: Inspektor budowlany, inspektor nadzoru, przeglądy okresowe, kierownik budowy

arrow pointing down

Przykładowe zdjęcia obiektów komercyjnych w których wykonujemy przeglądy okresowe, roczne oraz 5-letnie. Nasz inspektor budowlany weryfikuje pod kątem technicznym każdy z budynków oraz sporządza protokół z badania okresowego (na życzenie klienta: protokół roczny lub 5-letni), w którym zaznacza jakie usterki mogą być krytyczne dla dalszego funkcjonowania obiektu, a jakie nie zagrażają jego dalszej eksploatacji, a ich naprawa zwiększy jedynie estetykę nieruchomości. Jak widać na zdjęciach, podczas kontroli również są sprawdzane takie miejsca jak: dach, rampy rozładunkowe, elewacje, tarasy, balkony, witryny okienne i wiele innych pomieszczeń służących obsłudze budynku.