ODBIÓR TECHNICZNY - HALI MAGAZYNOWEJ

Funkcja: Inspektor Budowlany

arrow pointing down

Centrum Logistyczne - Sosnowiec / Rohlig Suus / Inspektor Nadzoru

Jednym z naszych ostatnich zleceń w 2019 roku, był odbiór jednego z największych Centrum Logistycznych na południu kraju, położonego w Sosnowcu o powierzchni 20 000 m2.

Nadrzędnym zadaniem naszych specjalistów była ocena stanu powykonawczego odbieranego budynku oraz jego terenu zewnętrznego. W skład naszej kontroli, wchodziły poniższe pomieszczenia:

Budynek biurowy o powierzchni 800 m2
Hala magazynowa o wielkości 19,2 tys. m2
Doki wraz z rampami rozładunkowymi w ilości 75 sztuk.

Nasi specjaliści rozpoczęli odbiór hali od sprawdzenia stanu wykończeniowego dachu, następnie przeszli na teren zewnętrzny budynku, na którym znajdowały się liczne rampy rozładunkowe, elewacje, odpływy oraz cała infrastruktura dostawcza hali.

W części wewnętrznej hali, zostały sprawdzone sanitariaty, wentylacje, instalacja elektryczna oraz elementy techniczne, jak: promienniki cieplne, stacje ładowania wózków widłowych, bramy, doki, rozdzielenie elektryczne, oznakowanie poziome oraz wszelkie powierzchnie tworzące spójną całość w odbieranym przez naszych pracowników budynku.

Po wykonanym odbiorze oraz kontroli sprawdzonej inwestycji, nasi specjaliści stworzyli pełny raport wykrytych oraz niedopracowanych usterek ze strony podwykonawcy, które po krótkiej konsultacji, zostały zakwalifikowane do usunięcia przez pracowników generalnego wykonawcy.

Szczegółowa weryfikacja pod kątem technicznym terenu wewnętrznego i zewnętrznego hali wraz z wykonaniem protokołu technicznego zajęła naszym specjalistom 42 roboczogodziny.