ODBIÓR MIESZKANIA I REMONT W STANDARDZIE „POD KLUCZ” W GDYNI

Funkcja: Odbiór mieszkania, Inspektor budowlany, Inspektor nadzoru

arrow pointing down

Projekt związany z mieszkaniem zlokalizowanym w nowoczesnej części Gdyni. Naszą współpracę zapoczątkowało zlecenie odbioru mieszkania, podczas którego wykryliśmy szereg usterek, które następnie wypunktowaliśmy w protokole technicznym i przekazaliśmy do wglądu deweloperowi. Pogrupowanie usterek krytycznych i tych mniej ważnych niedoskonałości spowodowało sprawne ich usunięcie przez dewelopera w ciągu niespełna tygodnia. Następnie przystąpiliśmy do realizacji prac remontowych zgodnych z umową, projektem, życzeniem właściciela i w konsultacji z architektem. Końcowym efektem naszej pracy było stworzenie nowoczesnej stylistyki pomieszczenia z wykorzystaniem mebli i dodatków wg obecnie panujących trendów. Było do drugie mieszkanie realizowane kompleksowo przez naszą firmę dla tego inwestora.