NADZÓR BERLIN – KIEROWNIK PROJEKTU

Funkcja: Inspektor budowlany, inspektor nadzoru, kierownik budowy, kierownik projektu.

arrow pointing down

Zlecenie polegające na nadzorze inwestorskim (kierownik projektu) w procesie kompleksowego wykończenia starego budynku. Połączono następujące funkcje nadzorcze: kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.
Specjalista pełniący funkcję kierownika projektu zadbał o odpowiednią realizację i przestrzeganie harmonogramu robót, przeprowadzał negocjacje związane z budżetem oraz pracami przy powyższej inwestycji. W trakcie realizacji projektu, nasz zespół wielokrotnie reagował na pojawiające się problemy wykończeniowe obiektu, sterowaliśmy zmianami, które pozwoliły zoptymalizować czas pracy oraz poprawić efekt końcowy założonego projektu, co zaowocowało pozytywną oraz terminową realizacją projektu.