KIEROWNIK BUDOWY. BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNY W WEJHEROWIE

Funkcja: Kierownik budowy

arrow pointing down

Funkcja kierownika budowy odegrała największą rolę w powierzonej naszej firmie inwestycji. Obiekt został wybudowany oraz doprowadzony do stanu surowego zamkniętego przez naszych pracowników, ze szczególnym nadzorem prac wykonawczych przez kierownika budowy. Powierzchnia realizowanej inwestycji wynosiła 170 m2, została zaprojektowana i wybudowana w taki sposób, aby w przyszłości można było dobudować do niej kolejne piętro. Po protokolarnym przejęciu budowy od inwestora oraz zabezpieczeniu terenu budowy, przystąpiliśmy do prac geodezyjnych – wszystkie czynności odbywały się zgodnie z harmonogramem, uwagami inwestora oraz zaleceniami projektantów. Stanowisko kierownika budowy na tej inwestycji, zaowocowało dalszą współpracą z inwestorem podczas jego kolejnych przedsięwzięć.